Stichting Christian Children en ANBI verplichting

Stichting Christian Children staat bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer 8156 74247 als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Per 1-1-2012 is de nieuwe geefwet van kracht geworden waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter om Stichting Christian Children financieel te ondersteunen.

Overzicht activiteiten SCC

De activiteiten in 2020 bestonden voornamelijk uit:
1. Het houden van bestuursvergaderingen en andere overleggen.
2. Houden van presentaties in kleine en grote kring.
3. Bezoeken en spreken van sponsorouders met als doel:
  – informeren naar hun ervaring met SCC in het algemeen en hun sponsorkind in het bijzonder;
  – bespreken van een nieuw kind bij afstuderen van hun huidig sponsorkind.
4. Regelmatige communicatie met The Philippines Netherlands Christian Foundation (PNCF) in Manilla.

In april 2019 is een bezoek gebracht aan de Filipijnen, waarbij het 30 jarig bestaan is gevierd en bijna alle gesponsorde kinderen persoonlijk zijn bezocht in hun thuissituatie, waarbij zij intensief zijn geïnterviewd. Tevens is er een foto en videoreportage gemaakt. Een verslag van dit bezoek treft u op de site aan.

Tijdens het verblijf in de Filipijnen is een General Assembly (ledenvergadering) gehouden waarbij alle betrokkenen aanwezig waren:

  – Leden van het PNCF Inc. bestuur
  – Delegatie uit Nederland
  – Begeleiders van de kinderen
  – Gesponsorde kinderen
  – Afgestudeerde (inmiddels volwassen) kinderen

Tevens is van beiden stichtingen een gezamenlijke bestuursvergadering gehouden. Op deze vergadering zijn de financiële cijfers van de PNCF besproken en gecontroleerd, zijn diverse lopende zaken besproken en is beleid op elkaar afgestemd.

Het ligt in de planning om in 2022 wederom een bezoek aan de Filipijnen te brengen.

Financiële verantwoording boekjaar 2020

Beleidsplan wordt binnenkort toegevoegd.

Cijfermatig overzicht en toelichting wordt binnenkort toegevoegd.

De aanwezige sponsorkinderen met hun ouders General Assembly
Max Daniel, voorzitter van de SCC spreekt de kinderen en ouders toe
Pastor Marc Jara, voorzitter PNCF
Scroll to top