Werkwijze

Hoe het werkt

De financiële sponsoring:

Een sponsor voert bij zijn of haar bank een maandelijks repeterende opdracht in van € 25,00 ten gunste van Stichting Christian Children op IBAN rekeningnummer: NL09INGB 0001 2253 56 voor zijn of haar adoptiekind. Eén keer per kwartaal stort de penningmeester het totaalbedrag in euro’s via het internationaal betalingsverkeer op de rekening van de PNCF (Philippines Netherlands Christian Foundation) in Manila.
De penningmeester van de PNCF betaald vervolgens de kosten voor de gesponsorde kinderen.
Welke kosten worden er doorgaans betaald? De schoolkosten, kosten voor uniformkleding op de basisschool, boeken en lesmaterialen etc. Periodiek volgt vanuit de Filippijnen een ‘financial report’, waarmee de onderbouwing van de uitgaven in de Filippijnen wordt gewaarborgd. Het is dus niet zo dat er geld aan de ouders of kinderen zelf gegeven wordt. Op deze manier borgen wij dat het sponsorgeld daadwerkelijk aan de opleiding van het sponsorkind besteed wordt.

SCC garandeert dat 100% van de sponsorgelden van de sponsorouder(s) aankomt op de plaats van bestemming totdat het doel, het afronden van de beroepsopleiding, is bereikt. Dit ligt vast in de statuten van de stichting. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen!

Nb. In het belang van het kind is een duurzame ondersteuning gewenst. Wanneer deze ondersteuning tussentijds ophoudt, heeft dit gevolgen voor het traject dat we voor het gesponsorde kind hebben uitgestippeld. Overweeg daarom zorgvuldig of u een dergelijke verplichting aan wilt en kunt gaan.

Giften, donaties, legaten.

Natuurlijk maakt SCC kosten. De kosten worden betaald uit donaties. Zonder donateurs zou SCC niet kunnen bestaan en zijn prachtig doel bereiken. Daarom hebben we ook donateurs nodig. Wij hanteren geen minimaal donatie bedrag. U kunt ons ondersteunen met elk door u gewenst bedrag. U kunt hiervoor een (repeterende) opdracht bij uw bank invoeren ten gunste van het bovengenoemde bankrekeningnummer.

Alle sponsorgelden, giften en donaties zijn aftrekbaar van de Inkomsten Belasting omdat wij een ANBI zijn. Ons  ANBI nummer is: 8156 74 247
Indien u in uw testament een legaat ten gunste van SCC opneemt dan houdt dat in dat er over het legaat geen erfbelasting wordt ingehouden en uw legaat dus voor 100% ten gunste komt voor het werk van SCC.

Scroll to top