Communicatie

Wederzijdse communicatie

SCC geeft de mogelijkheid aan de sponsorouders, indien ze dat willen, regelmatig met ‘hun kind’ te corresponderen.
De correspondentie loopt altijd via de beide secretariaten in Nederland en Manilla. Het is bij een lopende sponsoring niet toegestaan rechtstreeks met het sponsorkind te communiceren.
Bij de start ontvangen de sponsorouders uitgebreide informatie van het kind en zijn of haar familie, vergezeld van foto’s van het gezin en de thuissituatie.
Vanuit Manilla wordt er per kwartaal post verzonden. Dit zijn persoonlijke brieven van de kinderen, hun ouders. 
Eenmaal per jaar ontvangt de sponsorouder informatie over de stand van zaken op school, vaak met rapporten, etc., maar ook informatie over gezondheid, familie en andere belangrijke omstandigheden.
Per kwartaal wordt vanuit Manilla een algemene nieuwsbrief verzonden aan alle sponsorouders.

Scroll to top